menoy

9/11/20

Δημόσιο -lockdown: Διευκολύνσεις και άδειες - Τα «κρυφά» σημεία της εγκυκλίου ΥΠΕΣ -Αλλότρια καθήκοντα & ωράρια (έγγραφο)

Σε άλλα καθήκοντα από αυτά του κλάδου και των ειδικοτήτων τους θα μπορούν να απασχολούνται δημόσιοι υπάλληλοι κατά την περίοδο της καραντίνας. Αυτό είναι ένα από τα «κρυφά» σημεία της εγκυκλίου του ΥΠΕΣ για τη λειτουργία του Δημοσίου κατά τη διάρκεια του lockdown.

Συγκεκριμένα, όπως προβλέπει η εγκύκλιος του

υΠΕΣ, στο πλαίσιο του πλάνου εργασιών κάθε φορέα:

«Θα προσδιοριστούν ποιοι υπάλληλοι από τους δυνητικά υπαγόμενους στην εκ περιτροπής εργασία, θα συνδράμουν στην εξυπηρέτηση της άσκησης των αρμοδιοτήτων του φορέα με παροχή εργασίας με αυτοπρόσωπη παρουσία (ενδεικτικά αναφέρεται το κάτωθι παράδειγμα: υπάλληλοι τεχνικών ειδικοτήτων ή βοηθητικού προσωπικού, οι οποίοι κατά το ως άνω χρονικό διάστημα δεν απαιτείται να ασκούν τα καθήκοντα του κλάδου, οπότε και θα τίθενται σε εκ περιτροπής εργασία, είναι δυνατόν, εφόσον απαιτείται για την εύρυθμη λειτουργία της Υπηρεσίας, να απασχοληθούν κατ΄ εξαίρεση σε άλλα καθήκοντα, π.χ. για την τηλεφωνική εξυπηρέτηση του κοινού ή για τον προγραμματισμό των ραντεβού των πολιτών κ.α.). Για την κατ΄ εξαίρεση αξιοποίηση του προσωπικού σε καθήκοντα άλλα από αυτά του κλάδου ή της ειδικότητάς τους, θα διασφαλίζεται πάντοτε ότι τηρούνται οι κανόνες του μη συνωστισμού και μη συγχρωτισμού εντός του φορέα.

Εργασία σε άλλο ωράριο

Επιπλέον, όπως προανήγγειλε ο ίδιος ο κ. Θεοδωρικάκος, προκαλώντας την αντίδραση συνδικαλιστών, η εγκύκλιος προβλέπει ότι εκτός από τα τρία ωράρια εργασίας «που αφορούν στην προσέλευση και αποχώρηση των υπαλλήλων των υπηρεσιών του Δημοσίου (7π.μ-15.00, 8.00π.μ.-16.00 και 9.00π.μ.-17.00)», θα υπάρχει και «παροχή εργασίας σε βάρδιες, ανεξάρτητα από το πάγιο ωράριο λειτουργίας εκάστης δημόσιας υπηρεσίας».

Διευκολύνσεις και άδειες

Στην ίδια εγκύκλιο προβλέπονται και οι διευκολύνσεις και οι ειδικές άδειες των δημοσίων υπαλλήλων, ως εξής:

α) Χορήγηση άδειας ειδικού σκοπού. Σε περίπτωση εξάντλησης των ημερών κανονικής άδειας που δικαιούται ο υπάλληλος, η τέταρτη ημέρα χρεώνεται, με εξαίρεση την αναρρωτική άδεια, με οποιαδήποτε άλλη άδεια δικαιούται ο υπάλληλος ανεξαρτήτως των τυχόν ειδικών προϋποθέσεων χορήγησής της (π.χ. ειδική άδεια 22 ημερών, άδεια παρακολούθησης σχολικής επίδοσης). Υπενθυμίζεται ότι η άδεια αυτή χορηγείται συνεχόμενα ή διακεκομμένα βάσει των αναγκών του γονέα – υπαλλήλου, αλλά και του τέκνου του οποίου έχει τη φροντίδα και ανάλογα με τον τρόπο και χρόνο έναρξης λειτουργίας των σχολικών μονάδων. Οι τρεις πρώτες ημέρες είτε συνεχόμενες είτε διακεκομμένες, αποτυπώνονται στο οικείο σύστημα καταχώρισης των αδειών του υπαλλήλου ως άδεια ειδικού σκοπού και η τέταρτη ημέρα χρεώνεται ως κανονική άδεια κ.ο.κ. Σε περίπτωση που χωρίς υπαιτιότητα του υπαλλήλου, ιδίως σε περίπτωση που λήξει η αναστολή λειτουργίας των σχολικών μονάδων, ο υπάλληλος έχει λάβει λιγότερο των τεσσάρων ημερών της άδειας ειδικού σκοπού, οπότε και δεν είναι δυνατή η συμπλήρωση του τετραημέρου, οι ως άνω μία (1) έως τρεις (3) ημέρες απουσίας αποτελούν άδεια ειδικού σκοπού.

β) Παροχή εργασίας με μειωμένο ωράριο εργασίας, μέχρι και είκοσι πέντε (25%) τις εκατό ημερησίως. Υπενθυμίζεται ότι οι υπάλληλοι που κάνουν χρήση της εν λόγω διευκόλυνσης θα πρέπει να αναπληρώσουν τον χρόνο που δεν παρείχαν εργασία (σχετική η αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/108/οικ.7874/12.3.2020 εγκύκλιος, ΑΔΑ: ΩΦΠΩ46ΜΤΛ6-87Χ).

γ) Παροχή εξ αποστάσεως εργασίας, εφόσον αυτό είναι δυνατό με βάση τα καθήκοντα που ασκεί ο/η υπάλληλος.

δ) Παροχή εργασίας κατά πλήρες ωράριο σε διαφορετικό χρόνο από το προβλεπόμενο ωράριο λειτουργίας της υπηρεσίας.

Παράλληλα:

-Εξακολουθεί να ισχύει η ειδική άδεια απουσίας για τις υπαλλήλους που ανήκουν σε ομάδες

αυξημένου κινδύνου.

-Εξακολουθεί να ισχύει η αναρρωτική άδεια ειδικού σκοπού για όσους υπαλλήλους απαιτείται να τεθούν σε περιορισμό λόγω ύποπτου ή επιβεβαιωμένου κρούσματος covid 19.

Ενέργειες σε περίπτωση κρούσματος

Υπενθυμίζεται ότι στην ιστοσελίδα του ΕΟΔΥ έχει αναρτηθεί πρωτόκολλο διαχείρισης κρούσματος COVID-19 για τους χώρους εργασίας του Δημόσιου τομέα (εξαιρουμένων των Υπηρεσιών Υγείας και των Σχολείων), https://eody.gov.gr/odigies-gia-toys-choroys-ergasias-toydimosioy-tomea/ .

Κατόπιν των ως άνω οδηγιών:

α) απαιτείται να λάβουν γνώση όλοι ανεξαιρέτως οι υπάλληλοι της Υπηρεσίας για το ως άνω πρωτόκολλο,

β) η αρμόδια υπηρεσία προσωπικού απαιτείται, βάσει των ιδιαιτεροτήτων εκάστης Υπηρεσίας, να εφαρμόσει την παρ. 2 του ως άνω πρωτοκόλλου, ήτοι να προβεί στην κατάρτιση ενός σχεδίου δράσης, με τη συνδρομή του Ελεγκτή Ιατρού ή του Ιατρού Εργασίας ή των ιατρών που υπηρετούν στην Υπηρεσία, εφόσον υπάρχουν,

γ) να ενημερωθεί ο Ελεγκτής Ιατρός ή ο Ιατρός Εργασίας ή οι ιατροί που υπηρετούν στην Υπηρεσία, εφόσον αυτοί υπάρχουν, προκειμένου στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους και των γνώσεών τους να συνδράμουν για την αποτελεσματική εφαρμογή των οδηγιών του ως άνω πρωτοκόλλου, αλλά και του σχεδίου δράσης του φορέα.

δ) να οριστεί βάσει των οργανωτικών ιδιαιτεροτήτων κάθε υπηρεσίας συντονιστής διαχείρισης COVID-19.

Διαβάστε εδώ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *